5. ledna 2012

Dítě

Víte, kdo se cítí všeho schopen? Dítě. Důvěřuje, nebojí se, věří ve svou vlastní moc a dosáhne všeho, co si přeje.
Jenže dítě roste. Začíná si uvědomovat, že není tak mocné a že závisí na druhých, chce-li přežít. Pak tedy miluje, čeká, že mu budou lásku oplácet, a v průběhu života si stále víc přeje, aby se mu jeho očekávání splnilo. Obětovalo by všechno, ba i svou moc, je aby se mu za to dostalo stejné lásky, jakou dává samo. A dostáváme se tam, kde jsme dnes: jsme dospělí, kteří udělají cokoli, aby je druzí přijímali a milovali.


Paulo Coelho - Alef